Maria Malewicz       WIERSZE   OBRAZY   RYSUNKI
        mareth84@gmail.com


   Urodziła się 27-go grudnia 1984 roku w Wolsztynie. Wychowała się w Siedlcu. Ukończyła Liceum Ogólnokształce w Wolsztynie o profilu humanistycznym, a następnie Politologię na Uniwersytecie Zielonogórskim. W dziedzinie artystycznej samouk. Zaangażowana w życie społeczne i kulturalne. Zaczęła rysować pod koniec szkoły podstawowej, by zarzucić tworzenie na okres szkoły średniej i wrócić do niego w połowie studiów. Choć był to okres dość długi, nie można powiedzieć, że bezowocny. Maria nie tworzy stale, lecz intensywnie. Dziedziny, w których się realizuje traktuje równorzędnie. Niektóre z nich nie utożsamia z ‘czystą’ sztuką, tak jak wszelakie zajęcia manualne. Jej nieskoordynowane działania, nie wynikają z braku potrzeby czy chęci kreowania, a raczej z rozproszeniem artystycznej uwagi. Zapewne też przydałaby się jej hierarchia pasji, ale jest też pozytywny aspekt tej niekonsekwencji. Dzięki temu w każdej części tworzonych dzieł odbijają się pozostałe.

 


Maria, jest wszechstronną artystą, pomimo że jeszcze stale początkującą i doskonalącą swe zdolności. Impulsem do ponownego rysowania była propozycja stworzenia grafiki do amatorskiego tomiku poetyckiego. Tego dzieła, podjęła się dwukrotnie. Z iskry, jaką dała współpraca z poetą powstał szereg pierwszych rysunków, które choć technicznie niedopracowane, pokazywały indywidualny rys. Prace zaprezentowała na wernisażu w Siedlcu w 2006 roku. Przełomowy okazał się następny rok, a zwłaszcza 2008. Maria podszkoliła nieco umiejętności podczas kilkumiesięcznego kursu. Wraz z powrotem do rodzinnej miejscowości zaangażowała się bardziej, niż do tej pory, w życie artystyczne, współpracując z lokalnymi działaczami na polu kultury. Wtedy też częściej zaczęły powstawać małe formy literackie czy poetyckie.

 

 

 


 
 

Obecnie, ciągle na etapie poszukiwania środków wyrazu i doskonalenia. W większości, jej prace powstają spontanicznie i bezrefleksyjnie. Rozpoczynają się od kreski czy plamy, a kończą myślą, co jest dość niestandardowe. Ostateczna wizja kształtuje się wraz z rozwojem dzieła. W przypadku rysunków i obrazów zaznaczają się wpływy surrealistyczne, fascynacja twórczością Franciszka Starowieyskiego, osiągnięciami polskiej szkoły plakatu, ilustracjami gazetowymi. Uważni odnajdą w pracach także wielką pasję Marii do muzyki, a także języka obcego. Co do wierszy Marii, podobnie, jak w pozostałej twórczości, dostrzec można zawiłość, skomplikowanie i wieloznaczność, bogactwo emocji i symboliki.

 

  

projekt: Wiesław Matysik www.matysik.siedlec.com
foto: Dorota Kolesińska
©
Siedlec  2009